Kéo và thả hình ảnh đây!
HOẶC

Thay đổi kích thước hàng loạt hình ảnh.

   Siêu nhanh
   100% miễn phí
   Xử lý hàng loạt
   Hoạt động trong trình duyệt web của bạn
   Dễ sử dụng
   Không cần đăng ký
   Riêng tư - không tải lên
   Chuyển đổi sang JPEG, PNG, WebP
   Nén hình ảnh
   Giảm kích thước tệp của hình ảnh